Me har mykje ny keramikk frå Potterswork no i butikken, 2024, men mindre i nettbutikken av dette. Ta kontakt så kan du få bilete om du er interessert. :-)