Korger frå Ghana, direkte import, veldig fine og i mange fargar, mønster og storleikar.