Skjørt, tosidig, Bagel Midi

Desse skjørta er totalt ulike på dei to sidene, meir ulike enn det blå ovom her. Derfor må du gå inn på kvart skjørt og sjå bilete av begge sider.