Ulla til alpakkaen er ikkje ull i vanleg forstand, men hole hårstrå. Derfor isolerer dei svært godt mot kulde om vinteren. Om sommaren held dei varmen ute.

I motsetning til saueull, inneheld ikkje alpakkaull lanolin. Det kan ein merkja ved at t.d. sokkar av alpakka nesten ikkje tek til seg sveittelukt. Derfor treng ein heller ikkje vaska desse sokkane så ofte, det kan vera nok å lufta dei. Alpakkaull eignar seg godt for allergikarar

.